HC | OPEN GYM | 10 +| NOV-DEC 2022

30.00

Tento tréning je vhodný ako doplnok k našim tréningom. Je založený na väčšej voľnosti – menšia interakcia s trénerom. Odporúčame študentom, ktorí ovládajú základy a zvládnu trénovať bez pomoci trénera. Tréner je k dispozícii na tomto tréningu ako dozor.

Vek: 10 a viac rokov

Dĺžka kurzu: 12.11 – 17.12.2022

Kde sa trénuje: ZŠ Koperníková 24, Hlohovec

Čas tréningu: 11:00-12:00, sobota

Počet tréningov: 6x každú sobotu (cena kurzu je vždy upravená podľa počtu zostávajúcich tréningov)

Jednotková cena za tréning: 5€

Maximálny počet detí na tréningu: 20

Hlavný tréner:  Jozef Lošonský

14 na sklade

Popis

Novo vzniknutá kurzová skupina OPEN GYM. Tento tréning je vhodný ako doplnok k našim tréningom. Je založený na väčšej voľnosti – menšia interakcia s trénerom. Odporúčame študentom, ktorí ovládajú základy a zvládnu trénovať bez pomoci trénera. Tréner je k dispozícii na tomto tréningu ako dozor.

Podrobné Informácie

Vek: 10 a viac rokov

Dĺžka kurzu: 12.11 – 17.12.2022

Kde sa trénuje: ZŠ Koperníková 24, Hlohovec

Čas tréningu: 11:00-12:00, sobota

Počet tréningov: 6x každú sobotu (cena kurzu je vždy upravená podľa počtu zostávajúcich tréningov)

Jednotková cena za tréning: 5€

Maximálny počet detí na tréningu: 20

Hlavný tréner:  Jozef Lošonský

Čo v prípade, ak sa študent zraní alebo ochorie ?

V takomto prípade nám zašlete potvrdenie od lekára, na základe ktorého vám uhradíme alikvotnú čiastku. Toto platí len v prípade, že ide o dlhodobú neprítomnosť zo zdravotných dôvodov.

Čo v prípade, že sa zmení epidemiologická situácia na Slovensku ? 

Samozrejme môže nastať situácia, že budeme musieť pozastaviť naše kurzy. Ak nastane takáto situácia, tak sa nemusíte ničoho obávať – o svoje predplatené tréningy neprídete. V prípade, že kurz budeme nútení pozastaviť, tak ihneď ako to bude možné pokračujeme a všetko si vynahradíme. O všetkom budeme informovať na našich sociálnych sieťach (facebook, instagram).

Prihláška

Ak ste v našej akadémii prvýkrát je nutné si stiahnuť a vytlačiť prihlášku a podpísanú priniesť v deň tréningu. Ak ste už prihlášku odovzdali, tak novú prihlášku nepotrebujete.

Prevádzkový poriadok telocvične

Pred prvou návštevou je potrebné sa oboznámiť s prevádzkovým poriadkom našej telocvične. Každý návštevník súhlasí, že si prečítal a oboznámil sa s prevádzkovým poriadkom WOOLFACADEMY. Prevádzkový poriadok nájdete v tomto odkaze: prevádzkový poriadok